O projekte

Portál Práca v kocke je aktivitou medzinárodného projektu SOCIAL IMPACT VOUCHERS. Projekt je financovaný v rámci programu Interreg Central Europe a realizuje sa v období 03/2019 – 02/2022.

Projekt nadväzuje na dlhoročnú aktivitu nemeckých partnerov projektu Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. a Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH. Títo partneri sa dlhodobo venujú pomoci ľudí zo znevýhodnených skupín na trhu práce. Uchádzači o prácu majú možnosť získať voucher, vďaka ktorý im zaručí pracovné miesto u spolupracujúcich zamestnávateľov (napríklad cirkev, neziskové organizácie, sociálne podniky, firmy a pod.). V nemeckom modeli sú zamestnávateľom preplácané aj náklady na zamestnávanie ľudí zapojených do programu.

Cieľom projektu Social Impact Vouchers je pilotne otestovať založenie a fungovanie fondu, prostredníctvom ktorého sa bude financovať program voucherov a zamestnávania ľudí zo znevýhodnených skupín v 8 stredoeurópskych krajinách. Každá krajina si pritom sama zvolí cieľovú skupinu aj systém fungovania fondu.

Na Slovensku zastrešuje projektové aktivity spoločnosť Centire s.r.o. so sídlom v Bratislave. Centire s.r.o. sa dlhodobo venuje spoločenským inováciám a realizovala už niekoľko medzinárodných projektov so širokým spoločenským dosahom. Na Slovensku sú cieľovou skupinou predovšetkým absolventi stredných škôl. Predpokladá sa, že v budúcnosti príde k rozšíreniu cieľovej skupiny voucher programu na Slovensku.

Projektovým manažérom slovenských aktivít projektu je Ľubomír Billý. Koordinátorkou aktivít je Mishel Spurná.

Do realizácie projektu Social Impact Vouchers je zapojených celkovo 11 partnerov z 8 krajín:

• Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. (DE)
• Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH (DE)
• Competence Center for Nonprofit Organisations and Social Entrepreneurship of the Vienna University of Economics and Business (AT)
• Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not (AT)
• Zadruga za etično financiranje (HR)
• Centre for Community Organizing Northern Moravia (CZ)
• IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (HU)
• Rzeszow Regional Development Agency RARR S.A. (PL)
• Cooperation Fund Foundation (PL)
• Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe (SI)
• Centire s.r.o. (SK)


Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SIV-.html